Lahden SPOL-Kilta

Samoista lähtökohdista on syntynyt myös Sotilaspoliisitoiminnasta jaettava huomionosoitus, Sotilaspoliisiristi, joka on Maanpuolustuskiltojen liiton virallinen ansioristi ja jonka voi saada pronssisena, hopeisena, kultaisena tai kultaisena soljella, hyväksyttävien perusteluiden mukaisesti.

Sotilaspoliisi Eskadroona on ollut aktiivisesti mukana lukuisissa Päijät – Hämeen, Lahden paikallisosaston sotilaallisissa harjoituksissa omana osastonaan.

SPOL-Eskadroona toimii läheisessä yhteistyössä Päijät-Hämeen maanpuolustusyhdistyksien kanssa.

Yhdistys järjestää jäsenilleen vuosittain useita ampumakilpailuja, sekä ammuntaan liittyvää koulutusta.

Killan tärkeimpiä toimintamuotoja ovat ammunta, sekä kunnon ylläpitäminen erilaisilla marssi- ja kuntotapahtumilla.

Killan jäsenistä useat ovat lisäksi aktiivisesti mukana muun muassa Päijät – Hämeen Maakunta-komppanian toiminnassa.

Kiltaan kuuluu niin sekä miehiä- että naisia useista ikäluokista. Viime vuosina ampumatoiminta on aktivoinut jäseniksi erityisesti nuorempaakin väkeä ja Killan ikäjakauma onkin tällä hetkellä erittäin nuori. Nuoret ovat aktiivisia ja heille halutaan tarjota monipuolista toimintaa.

 

SOTILASPOLIISIMARSSI

Tämän musiikkikokoelman perus- idean isänä on toiminut Kiltaveli, Timo Vento. Marssin sanoma on niin ikään Timo Venton ideoima, Kiltaveli Marko Suojoen saattaessa sanat ja sanoituksen lopulliseen muotoonsa. Sanoituksen sovituksessa on Marko Suojokea auttanut Antero Suojoki.

Kappaleiden sävellyksestä vastaa Musiikki Majuri Jyrki Koskinen.

Taloudelliset edellytykset marssin syntyyn on luonut Sotilaspoliisi Eskadroona – Lahden Kilta ry.