Left Sidebar Page Type Image

Päijät-Hämeen Maakuntakomppania

Maakuntajoukoissa on kysymys toimintaan sitoutuneista vapaaehtoisista reserviläisistä, joista muodostetaan puolustusvoimien poikkeusolojojen joukkoja. Maakuntajoukkoja voidaan käyttää myös virka-apuun, kun jokin viranomainen (poliisi, rajavartiolaitos, pelastuslaitos tms.) tekee virka-apu pyynnön.

Kriisiaikoja varten maakuntakomppania kouluttautuu useissa vapaaehtoisessa harjoituksessa erilaisiin tehtäviin. Harjoitukset sisältävät asutuskeskustaistelua, jalkaväkikomppanian puolustusta ja hyökkäystä sekä kohteensuojaamistehtäviä.

Useita kiltamme jäsentä on mukana Maakuntajoukkojen toiminnassa.

Mikäli olet kiinnostunut liittymään Päijät-Hämeen Maakuntakomppaniaan, saat lisää tietoja heidän kotisivuiltaan osoitteesta www.maakuntakomppania.fi