Left Sidebar Page Type Image

SPOL Sniper 2020 PÄIVÄMÄÄRÄ MUUTTUNUT!

Kilpailu järjestetään 24.10.2020 Heinolan ampujien 500m radalla, jossa ammunta tapahtuu katoksesta. Ammunta alkaa klo 10:00. Ilmoittautuminen alkaa klo. 9:00.

Kilpailussa palkitaan kaksi luokkaa: Avoin, Vakio

Kilpailuluokat:

Vakio: Pulttilukkokivääri(tai vastaava), .22lr - .50 BMG. 3 parasta palkitaan.

Avoin: Puoliautomaattikivääri, .22lr - .50 BMG. 3 parasta palkitaan.

Kilpailussa ammutaan kaksi erilaista rastisuoritusta:

Rasti 1:

Lähtöasento maaten, aseessa lipas kiinni ja lukko takana. Äänimerkistä ammutaan 3 minuutin aikana max. 12 laukausta. Jokaista ampujaa kohden on sijoitettu taulut matkoille 100m, 200m, 300m, 385m ja 500m. Jokaisesta taulusta lasketaan 2 parasta osumaa. Taulut ovat PV:n kivääritauluja sekä Pistoolitauluja.  Aseen saa tukea etukädensijan tienoilta esim. repulla, täytetyllä pussilla, käärityllä telttapatjalla, tukijaloilla, kivääripussilla, tms. Perän alle ei ylimääräisiä tukia.

Rasti 2:

Lähtöasento on vapaa, aseessa lipas kiinni ja lukko takana. Äänimerkistä ammutaan 3 minuutin aikana enintään viisi laukausta:

- 2 laukausta pystyasennossa. Tukea saa ottaa ampumapaikalla olevasta kiinteästä tolpasta!

- 2lks polvi tai polvet maassa tai istuen. Tukea saa ottaa ampumapaikalla olevasta kiinteästä tolpasta!

- 1 laukaus makuulta. aseen saa tukea etukädensijan tienoilta esim. tukijaloilla, repulla, täytetyllä pussilla, käärityllä telttapatjalla, kivääripussilla, tms. Perän alle ei ylimääräisiä tukia.

Muiden kuin mainittujen ampumatukien käyttö on kielletty.

Säännöt:

-          Kilpailu etenee Tuomarin käskyjen mukaisesti. Tulkkauksen hoitaa tuomarit, jotka ovat ammunnan aikana näyttösuojassa. Aikataulusyistä ampujan ei ole mahdollista nähdä omia taulujaan, vaan luotetaan tuomarin sanaan.

-          6 kilpailijaa suorittaa samanaikaisesti, omilla ampumapaikoillaan. 3 ampujaa suorittaa 1-rastia ja toiset 3 ampujaa suorittavat 2-rastia. Maalit on merkattu eri väreillä maalintunnistuksen helpottamiseksi.

-          Ampumajärjestys muodostuu ilmoittautumisjärjestyksen mukaan (toimitsijoiden järjestys määräytyy tarpeen mukaan).

-          Käytettävät patruunat ja lippaat saa lähdössä pitää haluamassaan paikassa, esim. taskussa, lippaassa, ampuma-alustalla, kantolaitteessa.

- Käsittelysektori suoritusalueella on pystysuunnassa 180 astetta (ampumasuuntaan), sivusuunnassa 90 astetta. Tuomari voi hylätä kilpailijan joka rikkoo käsittelysektoria, tai joka ampuu vahingonlaukauksen. Vahingonlaukaukseksi tulkitaan selkeästi tahaton laukaus tai laukaus, joka ei selkeästi päädy tarkoitetulle maalialueelle.

-         Sääntöjen vastainen tai ylimääräinen laukaus on toimintavirhe, josta tuomitaan miinus 10 pistettä.

Turvallisuus:

-          Yleiset turvallisuussäännöt esim. aseenkäsittelypaikat ja aseenkäsittely rastilla sekä hylkäämisperusteet noudattelevat voimassaolevia SRA-sääntöjä soveltuvin osin. Kilpailun tuomarin päätöksellä ampuja voidaan hylätä kilpailusta, mikäli hän rikkoo turvallisuusmääräyksiä. 

Ampujien ja toimihenkilöiden sekä tarvittaessa myös katsojien tulee aina ammunnan aikana suojautua silmä- ja kuulosuojaimilla. Rastin suoritusalueen ulkopuolella aseen on joka hetki oltava ilman lipasta tai makasiini tyhjänä, lataamattomana ja virittämättömänä. Ase tulkitaan ladatuksi, mikäli:

 aseen patruunapesässä on patruuna

 lukko on takana ja patruunoita sisältävä lipas on kiinni aseessa.

Kivääriä kannettaessa tulee piipun osoittaa ylös- tai alaspäin, ellei ase ole suojuksessa. Sormen on oltava poissa liipaisinkaaren sisältä. Rastin suoritusalueen ulkopuolella asetta saa käsitellä ainoastaan erikseen merkityllä ja rajatulla käsittelyalueella, jossa aseen piipun tulee olla suunnattu merkittyyn suuntaan asetta käsiteltäessä. Patruunoita ei saa käsitellä käsittelyalueella missään tilanteessa. Rastin suoritusalueella asetta saa käsitellä ja aseen saa ladata ainoastaan tuomarin käskystä. Rastin suorituksen aikana aseen ollessa esillä tulee piipun aina osoittaa käsittelysektorin sisäpuolelle. Asetta ladattaessa, ampuma-asentoa muuttaessa tai häiriötä poistettaessa, sormen on oltava poissa liipaisinkaaren sisältä. 

Pistelaskenta:

 Suurin yhteenlaskettu pistemäärä voittaa kyseisen luokan.

Ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen osoitteessa: https://shootnscoreit.com/event/22/10312/

Osallistuminen maksetaan paikanpäällä ja samalla tarkistetaan että osallistujalta löytyy voimassaoleva vakuutus (SAL tai RESUL).

Huom. Mikäli ammut useammassa luokassa, ilmoittaudu jokaiseen erikseen. Kisamaksu ei-jäsenelle 20€/kilpailusuoritus.

 

 

Kysymykset SSI:n kautta.