Seuraavat kisat:
2017
 
DVD Killan 10-vuotisjuhlista saatavilla Swat-Teamista 15€ hintaan!
Killan marssi ladattavana sivuilta. Vaatii sisäänkirjautumisen.
Killan jäsenet voivat rekisteröidä tunnuksensa täällä

Tervetuloa Lahden Sotilaspoliisi Eskadroonan sivuille.

Sotilaspoliisieskadroona Lahden Kilta Ry, on vuonna 2001 rekisteröity, vapaaehtoista maanpuolustustyötä tekevä yhdistys, jonka toiminta on alkanut vuonna 1995.

 

2012-09-01-Spol syys.jpg

SPOL Killan syyskokous Vesivehmaan Kenraalinradalla 1.9.2012.

Sotilaspoliisieskadroonan toimintamuotoja ovat Sotilaspoliisitaitojen ja -tietojen ylläpitäminen ja kehittäminen. Reserviläisen ja erityisesti sotilaspoliisin tarvitseman ampumataidon kehittäminen. Ampumakilpailujen järjestäminen. Köysikoulutus, voimankäyttökoulutus, ajoneuvonhallintakoulutus sekä muut, sotilaspoliisiaselajille tarpeelliset ja tyypilliset yleis sotilaalliset ja henkilökohtaiset taidot.

Sotilaspoliisieskadroona on ottanut tehtäväkseen myös sotilaspoliisikoulutushaaran aselajiperinteiden kehittämisen ja vaalimisen yhdessä ratsuväkiperinteen kanssa.

Jäsenistönsä fyyiseen kuntoon SPOL-Eskadroona kiinnittää suurta huomiota, järjestäen jäsenilleen muun muassa vuotuisen SPOLYMPIALAIS - kilpailun, jossa otetaan mittaa toisista erilaisissa sotilaallis-urheilullisissa tehtävissä. Yhdistys tukee jäsentensä osallistumista erilaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin kuntoa vaativiin tapahtumiin, kuten Kesäyön marssi ja Nijmegen-marssi. Virkistystoimintaakaan ei toki ole unohdettu.

Omia kokouksia ja pienimuotoisia koulutustilaisuuksia varten yhdistyksellä on oma kerhotila, jossa säilytetään yhdistyksen perinne-esineistöä ja yhdistyksen saamia huomionosoituksia kaikkien kerholaisten nähtävillä.

Jos olet aktiivinen SPOL:lari ja kiinnostunut yhdistyksemme toiminnasta tai haluat laajentaa osaamistasi sotilaspoliisipuolelle, ota yhteys meihin sivustojemme jäseneksi osion kautta.